Sammen Om Kattene i Kaldred

31-01-2025

Kontaktoplysninger

Eskebjergvej 81, 4593 Eskebjerg, cvr 39983982

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2024 til den 31. januar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform (www.sokk.online))
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 501049) og kontooverførsel (reg.nr.: 5367 kontonr.: 0247140).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til dyrlægehjælp for at nedbringe antallet af vildtlevende og syge katte i Kaldred. Dette gøres gennem indfangning, testning, øremærkning og neutralisering inden genudsætning til foderværter eller omplacering. Pengene bruges også til kattemad, batterier til kameraer, indkøb af kameraer, samt udstyr til fælder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07480