Sammen for August

22-02-2025

Kontaktoplysninger

Geneesgade 18,  8700 Horsens  CVR 44633795

Indsamlingsperiode

fra den 23. februar 2024 til den 22. februar 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform (GoFundMe)
  • sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 582506) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1615606).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til sygdomsbehandling, herunder genterapi, behandling og støtte til August, samt andre børn med AP4M1 (SPG50). Behandling af AP4M1 (SPG50) udføres/tilbydes ikke i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07514