Rotary Investment Fund

30-06-2025

Kontaktoplysninger

Rygårds Allé 104, 2900 Hellerup, cvr 43763881

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2024 til den 30. juni 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.rotaryinvestmentfund.org)
  • online indsamlingsplatform

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8117 kontonr.: 1592208).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til;

  • At støtte humanitære formål
  • At fremme international forståelse
  • At støtte innovation og udvikling i lokalsamfundet
  • At samarbejde og videns dele med virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.   24-700-07895