Røde Kors (2023-2025)

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø - CVR 20700211

Indsamlingsperiode

1. oktober 2023
2024 er endnu ikke fastlagt
2025 er endnu ikke fastlagt

Indsamlingsmåde

Landsdækkende Husindsamling - 3-årig

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til Røde Kors' hjælpearbejde til fordel for udsatte mennesker i Danmark og rundt omkring i verden, samt ofre for konflikter og naturkatastrofer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab for 2023 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2024
Regnskab for 2024 - afventer
Regnskab for 2025 - afventer

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-710-00032