Red Barnet

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Rosenørns Allé 12, 1634 København V - CVR 63407216.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.
Indsamlingsbøsserne er placeret ved følgende CVR numre: 35421041 samt 37939838.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at hjælpe, direkte og indirekte, da dårligst stillede børn, såvel nationalt som internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00683.

- Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1