PTU (UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen, Specialhospital for Po-lio- og Ulykkespatienter

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Fjeldhammervej 8,  2610 Rødovre

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.ulykkespatient.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål §2.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00937