Psykiatrifonden

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Hejrevej 43, 3., 2400 København NV - CVR 19174883.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.psykiatrifonden.dk), online indsamlingsplatform (indsamling.psykiatrifonden.dk), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail, psykiatrifondens blade og tryksager, annoncering i fysiske og digitale medier, nyhedsbreve, generelle offentlige kampagner og TV/radio.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Psykiatrifondens arbejde med at skabe bedre vilkår for mennesker, der har psykiske sygdomme, ved at kæmpe for: større sammenhæng i behandling, øget forskning, forståelse for psykisk sygdom og et bedre liv med psykisk sygdom. Herunder hører oplysningsarbejde, rådgivning og hjælp til borgere (børn, unge og voksne) og fag-professionelle, politisk arbejde og fremme af forskning af psykisk sygdom. Samt udvikling og afprøvning af nye indsatser, kampagner og løsninger, der fremmer psykisk sundhed og forebygger psykiske sygdomme i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00712.