Prostatakræftforeningen

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 23, 4000 Roskilde - CVR 28876343

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.propa.dk), sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Prostatakræftforeningens vedtægtsbestemte formål: Foreningens formål er at være en selvstændig patient-og interesseorganisation for alle, der er eller har været diagnosticeret med prostatakræft, deres pårørende og enhver, der har en interesse for sygdommen og dens afledte konsekvenser for mennesker og samfund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00825