Promissio

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N - CVR-nr.: 63972118

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (promissio.dk), online indsamlingsplatform (CollectPay), sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Promissios formål, som er at bringe evangeliet over nationale, kulturelle og religiøse grænser. Herunder til forkyndelse, undervisning, opbyggelse af ledelse, omsorgs- og hjælpearbejde og opbygning af partnernes kapacitet gennem projektstøtte til partnere. Derudover til lønninger af ansatte i såvel Danmark som Etiopien og Liberia, foruden administrative udgifter forbundet med at drive organisationen. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00747