Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp (PULS)

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Kabbelvej 41, 7620 Lemvig, CVR nr. 15448601

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025. 

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ulandshjaelp.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for ulandshjælp til selvhjælp i ulande. Fortrinsvis til fattige kvindegrupper, men også til børnearbejde, skoler mv., hvor unge kan lære et håndværk, så de kan klare sig selv. Desuden oplæring af fattige bønder, så de får et bedre udbytte af deres jord. Herudover forebyggelse af kvindelig omskæring, som også foregår ved undervisning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00868