PINSEKIRKEN KØBENHAVN ADMINISTRATION

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Drejervej 11, 2400 København NV - CVR 16829110

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kirkenikulturcenteret.dk og www.collect.nu), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for menigheden Pinsekirken Københavns vedtægtsbestemte formål.
Menighedens formål er med et landsdækkende og internationalt sigte at drive evangelisk og social virksomhed, efter de retningslinjer Bibelen angiver.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00889