Pindstrup Centret

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Johs.F.La Cours Allé 2, 8550 Ryomgård - CVR 81414211

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.pindstrupfonden.dk og www.pindstrupcentret.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Pindstrup Centrets vedtægtsbestemte formål.
Fondens formål er at medvirke til integration af handicappede og ikke-handicappede børn og unge i samfundet. Dette fremmes gennem afholdelse af kurser og lejre fælles for handicappede og ikke-handicappede samt ved kursusvirksomhed for forældre, fritidsledere og personer, der i deres arbejde er beskæftiget med børn og unge med et handicap.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00851