Periamma

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K - CVR 34438781

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.periamma.org).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Periammas vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er gennem innovation, læring og samarbejde at frigøre potentialet hos børn, familier og lokalsamfund i Danmark og resten af verden. Periamma støtter en række projekter, hvor skolebørn og deres familier gennem bidrag modtager uddannelse, mad, tøj, medicin, vaccinationer, sundhedspleje, skolebespisning, undervisningsmateriale m.v. Derudover arbejder Periamma på at støtte unge og voksne med potentiale gennem entreprenørskab og adgang til mikrolån, så de får mulighed for at etablere deres egne små virksomheder og derigennem skabe deres egen levevej - til gavn for dem selv, børnene og lokalsamfundet. Hjælpen ydes uafhængigt af køn, nationalitet, etniske, politiske og religiøse tilhørsforhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00828