Oxfam Danmark ( Tidligere Oxfam IBIS)

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 2B, 1620 København V - CVR 88136411.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/do-nationsmodul (www.oxfamibis.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for IBIS’ virke, drift og arbejde, herunder udviklingsarbejde, humanitære arbejde og oplysningsarbejde i ud-viklingslande samt administration af disse. De indsamlede midler skal desuden anvendes til kampagne- og oplysningsarbejde i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00799.