Ordet og Israel

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vejlby Centervej 46, 1. th., 8240 Risskov - CVR 11863418

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ordetogisrael.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for organisationen Ordet og Israels vedtægtsbestemte formål:
Under mottoet ”Skriften kan ikke rokkes” (Joh 10,35) er Ordet og Israels formål at arbejde for, at kristne skal få Bibelens syn på folket Israel og folket Israel Bibelens syn på Jesus Messias, samt at give kristne mulighed for i praksis at handle ud fra den taknemmelighedsgæld, den kristne menighed har i forhold til Israel.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00838