Økotopia

31-01-2025

Kontaktoplysninger

Fælledvej 12,  2200 København N  CVR  44016540

Indsamlingsperiode

fra den 1. februar 2024 til den 31. januar 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.okotopia.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Instagram)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 119868).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte foreningen Økotopias arbejde med udbredelse af grønne utopier for især unge. Herunder at arrangere workshops i København og omegn, forplejning til frivillige, og tryk af plakater, foldere og andet kommunikationsmateriale.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til gå til støtte af frivillige sociale bevægelser som Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til donation til Den Grønne Ungdomsbevægelse eller lignende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07397