Odins Odense

21-02-2025

Kontaktoplysninger

Store Klaus 40,  5270 Odense N  CVR 38220632

Indsamlingsperiode

fra den 15. marts 2024 til den 21. februar 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.odinsodense.dk)
  • online indsamlingsplatform (Coop crowdfunding)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • indsamlingsbøtter (Jernalderlandsbyen Odins Odense, Frk.Viola, SuperBrugsen, Deco Farver, EDC Mæglerne og The Hair Company 5270 Odense)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 69521) eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til køb af gård til udvidelse af formidlingscenter Odins Odense, som er fase 1 i projektet.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til at styrke foreningens formål og videre arbejde på den nuværende matrikel, herunder skabe større synlighed omkring Jernalderlandsbyen Odins Odense, samt forbedre nuværende indretning og parkeringsmuligheder.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til skal midlerne bruges til at styrke foreningens formål og videre arbejde på den nuværende matrikel, herunder skabe større synlighed omkring Jernalderlandsbyen Odins Odense, samt forbedre nuværende indretning og parkeringsmuligheder.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til fase 2 af projektet Odins Odense. I denne fase ombygges gården til formidlings- og læringsbrug og der skabes formidlingsområder, der kan binde de nyerhvervede områder sammen med den nuværende rekonstruerede jernalderlandsby.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07585