Ny legeplads til Vestbjerg Skole

05-04-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Daniel Ginnerup Kappers.

Indsamlingsperiode

Fra den 6. april 2024 til den 5. april 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 3292WG) og kontooverførsel (reg.nr.: 9236 kontonr.: 4573551805).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at skabe optimale rammer for de legende børn i Vestbjerg, ved at etablere en forbedret legeplads hvor børnene opholder sig mest: Vestbjerg Skole. Vestbjerg Skoles legeplads har en del år på bagen og står over for en gennemgribende renovering og opgradering. Der er tale om udskiftning af eksisterende legeredskaber samt udvidelse og forbedring af udearealerne i både SFO, indskolingen og mellemtrinnet. Der skal etableres flere uderum der indbyder til leg og bevægelse samt hængeud områder, med mulighed for at samles i fællesskaber eller tage en pause.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07926