Norea Radio Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Porsevej 6, 6100 Haderslev, CVR 82388117

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.norea.dk, www.lysetoglivet.dk, www.tilliv.dk), online indsamlingsplatform (CollectPay via QuickPay, betalingsservice, MobilePay og PayPal), sociale medier (Facebook), merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Noreas formål i overensstemmelse med foreningens vedtæger:

Norea har til formål at medvirke til udbredelse af evangeliet om Jesus Kristus i verden, primært i områder og blandt folkeslag, der er lukkede for traditionel missionsvirksomhed, og i Danmark. Dette formål vil Norea søge at realisere gennem en målrettet og strategisk anvendelse af elektroniske medier, herunder radiomediet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00687