Muskelsvindfonden

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Kongsvang Allé 23, 8000 Aarhus C - CVR 41628014

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.muskelsvindfonden.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook), merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Muskelsvindfondens vedtægtsbestemte formål: Fondens formål er at forbedre livsvilkårene for mennesker med muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00824