Museum Odense

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Overgade 48,  5000 Odense C

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.museumodense.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Indsamlingen skal bruges til at understøtte den samlede museumsdrift samt udvalgte investeringer på museet.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til generel museumsdrift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00953