MISSIONSFONDEN AF 4/5 1964

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Schweizerdalsvej 147, 2610 Rødovre, CVR nr. 56170219

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025. 

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.missionsfonden.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at yde støtte til evangelisk missionsvirksomhed af almennyttig art i såvel ind- som udland, samt at publicere nyheder om mission.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00708