Mindre Spild (Næstved)

30-04-2025

Kontaktoplysninger

Brückersvej 36, 4900 Nakskov, cvr 43904930

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2024 til den 30. april 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.mindrespild.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • indsamlingsbøtter (cvr 43904930)

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 17604) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 164553703) eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til drift, udgifter til events, samt udgifter til frivillige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-08030