Miljøteknikeren ApS

30-05-2025

Kontaktoplysninger

Egebjergvej 4, 2. tv. 8751 Gedved CVR: 41715804

Indsamlingsperiode

31. maj 2024 til 30. maj 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.miljoogklimafonden.dk)
  • online indsamlingsplatform (Coop Crowdfunding)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • radio/TV

 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6191 kontonr.: 21502464).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til stiftelse af Miljø og Klimafonden og via denne udvikling og formidling indenfor miljø og klima.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til udvikling og formidling gennem virksomheden Miljø og Klimateknik ApS.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07845