Merkur Fonden

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 40, 1., 1620 København V - CVR 21418870.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.merkurfonden.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Merkur Fondens vedtægtsbestemte formål: Fondens formål er at støtte almenvelgørende formål, herunder – men ikke begrænset til at yde og formidle støtte til sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, samt til forskningsmæssige sundhedsfremmende, humanitære, undervisningsmæssige eller økologiske initiativer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00806.