Mercy Ships - Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre - CVR-nr.:34668361

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mercyships.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at støtte programmer, der udgår fra Mercy Ships:

  • Drift og vedligehold af hospitalsskibene
  • Operationer og sundhedsydelser på og ud fra hospitalsskibene
  • Udsendte danske volontører
  • Uddannelse/træning i Afrika - til relevante faggrupper i lande hvor Mercy Ships arbejder

Derudover går midlerne til forudsætningsskabende aktiviteter til programmerne

  • Indsamling og oplysning
  • Sekretariatsomkostninger for Mercy Ships Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00726