Menighedsfakultetet

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N - CVR-nr.: 15500301

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.teologi.dk), og postomdeling/flyers.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af foreningens formål jf. vedtægternes §2:

  • Uddanne til præstetjeneste, mission og andre opgaver i kirke og samfund, gennem varetagelse af videnskabelig, teologisk forskning og undervisning på højeste akademiske niveau.
  • Udfordre og udruste de studerende til kristen tro og praksis.
  • Formidle kristen tro og teologi i kirke, kultur og skole.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00711.