Mariagerfjord Gymnasiums Venner

16-01-2025

Kontaktoplysninger

Amerikavej 5, 9500 Hobro, cvr 43132377

Indsamlingsperiode

Fra den 17. januar 2024 til den 16. januar 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.mf-gym.dk)
  • sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn og TikTok)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 500257) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1635720774).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte Mariagerfjord Gymnasium på områder, hvor der ikke på  anden vis kan skaffes midler, herunder for eksempel tilskud til ekskursioner, individuelle tilskud til gymnasiets rejseaktiviteter, samt støtte til andre sociale og kulturelle formål efter bestyrelsens bestemmelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07180