Maram Gaza.

19-03-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Rim Karim Daniel

Indsamlingsperiode

Fra den 20. marts 2024 til den 19. marts 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform (GoFundMe)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 6156VC, 6730NL og 9819JJ) og kontooverførsel (reg.nr.: 6821 kontonr.: 1234023).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for min kusine i Gaza.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til at støtte andre familier i Gaza eller kræftens bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07653