Make-A-Wish Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Ringager 4D, st., 2605 Brøndby - CVR 26960959

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.makeawish.dk og www.odendo.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at opfylde ønsker for børn i Danmark mellem 3 - 18 år, som lider af en livstruende sygdom, i overensstemmelse med foreningen Make-A-Wish Danmarks vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00869