Luthersk Missionsforening

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Industrivænget 40, 3400 Hillerød - CVR 17455419

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dlm.dk/stoet), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, YouTube), salg/auktion og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at fremme foreningen Luthersk Missionsforenings vedtægtsbestemte formål: Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00808