Luthersk Missions Børn og Unge - LMBU

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Industrivænget 40, 3400 Hillerød - CVR 27578144

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Luthersk Missions Børn og Unges vedtægtsbestemte formål.
Organisationens formål er at samle børn og unge om Guds ord og derigennem vække og befæste en levende tro på Jesus Kristus, samt tilskynde til personlig og ordnet deltagelse i Guds riges arbejde, såvel i Danmark som internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00831