Love Africa Youth

2025

Kontaktoplysninger

Thorsgade 55, 8700 Horsens, cvr 36292180

Indsamlingsperiode

Fra den 26. august 2023 til den 25. august 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.loveafricayouth.org)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)

 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 11599478).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til drift af børnehave til ekstrem fattige i Bambanani Village, samt støtte til de fattige i området, herunder hjælp i forhold til basale behov. Hjælp til selvhjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06656