Lions Club Grenaa

31-01-2025

Kontaktoplysninger

Lyngdalvej 30, 8500 Grenaa, cvr 31793106

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2024 til den 31. januar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 98072) og kontooverførsel (reg.nr.: 9376 kontonr.: 0021273597).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitært og alment velgørende eller i øvrigt alment nyttigt arbejde jævnfør den definition, der fremgår af vedtægtens § 12.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07378