Landsforeningen Talentspejderne

17-02-2025

Kontaktoplysninger

Koglevej 36, 8960 Randers SØ, cvr 34102066

Indsamlingsperiode

Fra den 18. februar 2024 til den 17. februar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 336000) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 0011989179).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe udsatte unge i alderen 12-26 år på vejen til uddannelse og job.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07361