Landsforeningen Praktisk Økologi

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Tudsdamvej 2, 8350 Hundslund - CVR 14738045

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.oekologi.dk og www.havenyt.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til drift af Praktisk Økologi samt til drift og udvikling af hjemmesiden www.havenyt.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00817