Land Of Hope

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vintervej 111, st., 8210 Aarhus V - CVR 34752826

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.landofhope.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Land of Hopes vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er at redde uskyldige børn, der anklages for at være hekse, fra udstødelse, tortur og død. Med omsorg, beskyttelse og uddannelse for børnene og oplysning til deres lokalsamfund, bygger vi fundamentet for en fremtid, hvor børn bliver rustet til at udvikle sig som selvstændige, aktive og sociale individer, der bidrager positivt til lokalsamfundets udvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00852