KultØst

31-05-2025

Kontaktoplysninger

Jernaldermarken 76,  4000 Roskilde  CVR 41438487

Indsamlingsperiode

fra den 1. juni 2024 til den 31. maj 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.kultost.dk)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 383884) og kontooverførsel (reg.nr.: 5442 kontonr.: 245003).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til forarbejdet til opførslen af et kulturhus, analyser, udarbejdelse af tegninger m.v. til kulturhuset, fondsansøgninger. Herudover anvendes midlerne til kulturelle aktiviteter, som dem der skal foregå i huset, når det står færdigt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07864