KLF, Kirke & Medier

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Korskærvej 25, 7000 Fredericia - CVR 37896314.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (klf.dk/doner), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at fremme KLF, Kirke & Mediers vedtægtsbestemte formål: ”Foreningen, der er fælleskirkelig og partipolitisk, har til formål at arbejde for, at der i de elektroniske medier skabes gode vilkår for placering af det kristne evangelium, som det kommer til udtryk i Bibelen og den apostolske bekendelse, samt at arbejde for, at der bringes indhold, som repræsenterer den kristne kultur og de kristne værdier. Foreningen skal ligeledes arbejde for god etik i medierne og for, at der i mediernes udsendelser udvises en etisk forsvarlig holdning over for mennesker, som medvirker, og emner, der behandles. Foreningen skal også inspirere til bevidst mediebrug. Arbejdsformen skal til enhver tid være i overensstemmelse med formålet ind i den aktuelle mediesituation.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00714.