Kirkernes Integrations Tjeneste

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Smallegade 47, 1., 2000 Frederiksberg - CVR 27582435.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kitdanmark.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kirkernes Integrations Tjeneste formål:

At koordinere, støtte og inspirere til tværkulturelt arbejde og integration af nydanskere i et samfund mellem folk- og frikirker og humanitære organisationer samt offentlige myndigheder.

At fremskaffe midler til udviklingshjælp i 3. verdenslande og bistand i flygtningesituationer, hvor de måtte opstå i verdenen.

At formidle og forestå internationalt hjælpearbejde for flygtninge og fordrevne i et samarbejde med herboende personer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00733.