Kina Fair Trade & Udvikling

31-03-2025

Kontaktoplysninger

Miltonsvej 21, 8270 Højbjerg, cvr 34012652

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.fairtradeogudvikling.dk) og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2211 kontonr.: 8977873968).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at arbejde for at fremme og udvikle udsatte befolkningsgrupper i verden jævnfør vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07583