KFUK'S SOCIALE ARBEJDE

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Niels Hemmingsens Gade 10, 2. , 1153 København K

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde akutte og forebyggende indsatser overfor KFUKs Sociale Arbejdes målgrupper; udsatte mennesker i Danmark, med særligt fokus på danske og udenlandske kvinder, der kan være ramt af social udsathed, misbrug og prostitution i forskellig grad.
Det sker både gennem støtte til aktuelle projekter, til arbejdet i de lokale institutioner og til det understøttende arbejde på organisationens landskontor.
Derudover benyttes midlerne til rådgivning til unge igennem Reden Ung, etablering af frivillig indsatser i forhold til målgruppen samt sikre viden og dokumentation ift. målgruppernes udfordringer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00939