Keren Hayesod, Danmark - Den Danske Israelindsamling

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Krystalgade 12, 2., 1172 København K - CVR 38087614

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ddi-indsamling.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Keren Hayesod Danmarks vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er at yde økonomisk hjælp til humanitære og sociale projekter i Israel. Alle de projekter som KHD støtter, sigter på at fremme en fredelig sameksistens i Israel med fokus på mennesket og ikke på etnisk eller religiøst tilhørsforhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00879