KenyaHelp

30-04-2025

Kontaktoplysninger

Østergårdsvej 251, 8355 Solbjerg, cvr 39965119

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2024 til den 30. april 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.kenyahelp.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 51338957).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at indsamle midler og koordinere støtte til lokalt bærende projekter i Nyandiwa/Godbura området i Kenya. Gennem praksis, vidensdeling og økonomisk støtte hjælper foreningen lokalt bårne og forankrede socio-sociale projekter. Fokus er på familie- og netværkspleje for forældreløse børn med hjælp til uddannelse og levevilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07846