Jotam Confinos "Access to justice"

13-03-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Nina Palesa Bonde

Indsamlingsperiode

Fra den 14. marts 2024 til den 13. marts 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via sociale medier og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2230 kontonr.: 3490764630).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at dække omkostninger til at udtage stævning(er), føre sag(er) herunder eventuelle ankesager i forbindelse med injurier fremsat mod Jotam Confino. Ved omkostninger forstås advokatomkostninger, administrative omkostninger, rejseomkostninger og hvad der ellers måtte opstå af omkostninger i tilknytning til sagerne.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, vil de blive doneret til arbejde for voldtægtsofre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07633