Jeg vil så gerne leve - Indsamling til Rikke Nøhrlind

26-01-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Unni Winnem Mathiasson

Indsamlingsperiode

Fra den 27. januar 2024 til den 26. januar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 3899UL) og kontooverførsel (reg.nr.: 5373 kontonr.: 53730541344).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at understøtte behandling af cancerpatient - Rikke Nøhrlind, primært til behandling i udlandet, men også alternativ behandling, kosttilskud med videre i Danmark. Udgifter vil blandt andet inkludere regional kemoterapi på Universitets klinikken i Frankfurt en gang om måneden, transportudgifter, to overnatninger pr. behandling, plus omkostninger til ledsager.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til godgørende formål. Såfremt der er tale om større donationer der er ubrugte, vil de blive returneret til giveren.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07348