JÆGERNES NATURFOND

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Molsvej 34, 8410 Rønde - CVR 25514386.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (opstillet ved Jægernes Naturfond, Molsvej 34, 8410 Rønde, cvr-nr. 25514386 og Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde, cvr-nr. 15796146) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.jaegernes-naturfond.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for forskning, naturgenopretning og bevarelse af danske dyrearter samt disses levesteder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00791.