International Christian Community

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Ryesgade 68, 2100 København Ø - CVR 26744105

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (getintouch.dk/Online-Offering.html) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til drift af kirken, samt støtte til andre kirkers og organisationers kirkelige og sociale arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00837