Indsamling til humanitære formål og udviklingsstøtte

15-02-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Avin Mesbah-Babamiri

Indsamlingsperiode

Fra den 16. februar 2024 til den 15. februar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook, Instagram og Whatsapp)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 4178YB) og kontooverførsel (reg.nr.: 5501 kontonr.: 9031528914) eller genstande/mad til videresalg.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte indsatser, der yder humanitær bistand eller laver udviklingsarbejde. Midlerne vil også dække nødvendige omkostninger forbundet med afholdelse af indsamlingsevents, samt de nødvendige administrative udgifter, herunder eksempelvis ansøgning om indsamlingstilladelse og eventuel revision af regnskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07415