Indsamling til fordel for Dan og dennes behandling/følgevirkninger af slem knæskade

22-05-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Kristian Riishøj Jensen

Indsamlingsperiode

Fra den 23. maj 2024 til den 22. maj 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.aalborgmartialarts.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 3243PX) og kontooverførsel (reg.nr.: 9331 kontonr.: 21613945).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til behandling/hjælp i forbindelse med svær knæskade (fysioterapi med mere), udgifter til genetablering af arbejdsevne med videre. Indsamlingens hovedformål er at være en erstatning for manglende forsikringsdækning i forbindelse med skaden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07843